Dartregler

TÄVLINGSSPEL

301
301 (startpoäng), med ingång på dubbel och utgång på dubbel.
Vanligen 3 set.
Svårighetsgrad: 5, i skalan 1(låg)-5(hög).
1. Spelas av: 2 spelare.
2. Båda spelarna börjar med 301 poäng i protokollet.
3. Spelaren skall ha ingång dvs att spelaren inte får börja räkna poäng för någon pil innan han träffat yttre ringen (= dubbel). Träffar spelaren med andra eller tredje pilen får han räkna poäng fr o m den pil som har träffat en dubbel.
4. Den uppnådda poängen i ett kast dras av från startpoängen eller det som återstår av den. Exempel: Startpoäng = 301. Kastat: Dubbel 16 (= ingång)+20+20=72 poäng, vilket ger 301-72=229 poäng kvar att kasta.
5. Spelet fortsätter genom att spelarna kastar växelvis och därmed reducerar sin startpoäng.
6. Ett set avslutas och vinns av den spelare som snabbast kommit ner till ett jämnt tal mellan 50 och 2 och gör utgång genom att träffa en dubbel så att poängen i protokollet blir noll. Kastar spelaren mer poäng än han har kvar i protokollet döms han som ”tjock” och kastet är ogiltigt, varvid motspelaren skall kasta före den som ”tjockat sig”. Observera att man inte kan göra utgång på en pil från ett udda tal, dvs att en spelare som fått 1 poäng kvar också är ”tjock”.
7. Får spelare utgång med den första eller andra av sina tre pilar behöver han inte kasta återstående pil/pilar.
8. Först till utgång på dubbel är vinnare av setet. Två set fordras för matchvinst.
501
501, utan ingång på dubbel, utgång på dubbel. Vanligen 3 set.
Svårighetsgrad: 4 i skalan 1(låg)-5(hög).
1. Spelas av: 2 spelare.
2. Spelet börjar utan ingång på dubbel, spelaren kan alltså börja reducera sin poäng redan från första pilen.
3. I övrigt gäller exakt samma regler som för 301, se ovan. 2 set fordras för matchvinst.

SÄLLSKAPSSPEL

Tre-ben, hög
Svårighetsgrad: 1 i skalan 1(låg)-5(hög).

 1. Spelas av: Två eller flera spelare.
 2. Poängberäkning: Som vid tävlingsspel.
 3. Vid spelets början har alla spelare 3 ”ben” (streck) i protokollet. Antal ben kan varieras efter smak.
 4. Spelare mister ett av sina ”ben” varje gång han misslyckas med att kasta minst 1 poäng mer än närmast föregående spelare. Den som har vunnit middlingen kan alltså inte mista något ben i första kastet.
 5. Den spelare som står ensam kvar med ben i protokollet har vunnit.
 6. Enda gången en spelare får behålla benen genom att kasta samma poäng som föregående är vid 180 poäng (= maximal poäng).
 7. När ett spel avgjorts börjar siste man nästa spel, vinnaren kastar sist.

Tre-ben, låg

Svårighetsgrad: 4 i skalan 1(låg)-5(hög).

 1. Spelas av: Två eller flera spelare.
 2. Poängberäkning: Bulls eye ger -10 poäng, bulls ring ger -5 poäng och träff utanför dubbelringen ger +25 poäng.
 3. Spelas på samma sätt som tre-ben hög – med den skillnaden att man skall kasta 1 poäng mindre än föregående spelare.
 4. Den enda gång som spelaren får behålla sitt ben genom att kasta samma poäng som föregående är vid -30 poäng (= minimum).
 5. När ett spel avgjorts börjar siste man nästa spel, vinnaren kastar sist.

Mårten

Svårighetsgrad: 1 i skalan 1(låg)-5(hög).

 1. Spelas av: Två eller flera spelare.
 2. Poängberäkning: Som på en ringad tavla enligt följande:
  Bulls eye = 10 poäng,
  bulls ring = 5 poäng,
  från bulls ring tom trippelring = 3 poäng,
  från trippelring tom dubblering = 2 poäng,
  utanför dubblering = 0 poäng.
 3. Spelarna kastar sina tre pilar i fem omgångar (rundor) i tur och ordning. Poängen summeras för varje spelare efter varje omgång – högsta totalpoäng vinner.

”Klockan” finns i ett flertal varianter – naturligtvis beroende på darttavlans konstruktion – de vanligaste beskrivs nedan.

Klockan I

Svårighetsgrad: 2 i skalan 1(låg)-5(hög).

 1. Spelas av: En, två eller flera spelare.
 2. Poängberäkning: Enkelfält = 1 poäng, dubbelring = 2 poäng, trippelring = 3 poäng, bulls ring = 5 poäng, bulls eye = 10 poäng.
 3. Tre pilar kastas mot varje nummer 1-20, med början på nr 1. Spelet avslutas med tre pilar mot ”bullen” (= bulls eye + bulls ring).
 4. Poängen summeras efter varje kast – högsta slutsumma vinner.

Klockan II med bonus

Svårighetsgrad: 3 i skalan 1(låg)-5(hög).

 1. Spelas av: Två eller flera spelare.
 2. Poängberäkning: Hela sektorn för ett nummer, inklusive dubblar och tripplar räknas som 1 träff.
 3. Spelaren kastar mot numren 1-20, med en pil mot varje nummer. Spelaren måste träffa nr 1 innan han får gå vidare till nr 2, osv. Träffar spelaren rätt nummer med alla tre pilarna i följd (t.ex. 10-11-12) får han ”bonus”, dvs han får omedelbart fortsätta med nästa nummer (13-14-15). Missar spelaren ett nummer under bonuskast skall han omedelbart lämna tavlan till nästa spelare.
 4. Spelet avslutas mot dubbel 20 och den spelare som först träffar, vinner.

Klockan II, med bonus och straff.

Svårighetsgrad: 4 i skalan 1(låg)-5(hög).

 1. Spelas av: Två till tre spelare, spelet är ganska tidskrävande.
 2. Poängberäkning: = Klockan II, bonus.
 3. Spelas på samma sätt som klockan II, med bonus, med den skillnaden att en spelare som missar den siffra han har i tur att kasta får ”straff”. Straffet består i att spelaren får ”backa” och göra om den siffra han klarade sist. Exempel: Spelare ”A” skall kasta med början på nummer 6. Han träffar 6 men missar nr 7, då är han tvungen att göra om nr 6. Missar ”A” även nr 6 måste han börja sin nästa omgång med nr 5 osv. På detta sätt kan ”A” med mycken energi arbeta sig ner till noll. Anm: missar spelare under ett bonuskast lämnar han tavlan till nästa.
 4. Spelet avslutas mot dubbel 20 och den spelare som först träffar, vinner.

Klockan III

Svårighetsgrad: 3 i skalan 1(låg)-5(hög).

 1. Spelas av: En, två eller flera spelare.
 2. Poängberäkning: Som vid tävlingsspel.
 3. Spelas i övrigt lika som klockan I. Kan även spelas enbart på tripplar och dubblar, men har då svårighetsgrad 5.

Half (halvera)

Svårighetsgrad: 3 i skalan 1(låg)-5(hög).

 1. Spelas av: Två eller flera spelare.
 2. Poängberäkning: Som vid tävlingsspel.
 3. Spelarna kastar sina tre pilar i en omgång (runda) mot vardera: nr 19, valfri dubbel, nr 18, valfri trippel, nr 17, summa 41, nr 20 och avslutar med tre pilar mot bullen (= bulls eye + ring). Vid kast för summa 41 skall alla tre pilarna sitta i tavlan med sista pilen innanför dubbelringen och ge exakt 41 poäng. Uppfylls inte alla dessa fordringar är 41- kastet ogiltigt.
 4. Uppnådd poäng summeras efter varje kast, för varje spelare. Har en spelare missat ett nummer med alla tre pilarna halveras den tidigare hopsamlade poängen (ojämnt tal höjs före halvering, ex 47 poäng räknas som 48 och ger 48:2=24 poäng kvar i protokollet).
 5. Högsta slutpoäng vinner.

 

Variant 1 (avskrivarens anm.):

Oftast kastar man på fälten i följande ordning: nr 19, nr 18, valfri dubbel, nr 17, summa 41, valfri trippel, nr 20 och avslutar med tre pilar mot bullen (= bulls eye + ring).

Den kastordning som anges i SDF:s regler är förmodligen gammal.

Variant 2 (avskrivarens anm.):

Man kan komma överens om att summan 41 är giltig bara den sist kastade pilen är poänggivande, även om inte alla pilar är det. Detta gör det möjligt att sätta 41 poäng även efter en missad första eller andra pil (fast det blir ju förstås svårare), men kräver fortfarande att den sista pilen skall sitta rätt. Det går alltså ändå inte att ”missa” in 41 poäng.

Femman

Svårighetsgrad: 4 i skalan 1(låg)-5(hög).

 1. Spelas av: Två eller flera spelare.
 2. Poängberäkning: Som vid tävlingsspel. Dubblar och tripplar räknas dock som enkelfält.
 3. Spelet går ut på att snabbast möjligt samla in 51 st ”femmor” (15 poäng = 3 st femmor, 60 poäng = 12 st femmor, 30 poäng = 6 st femmor osv).
 4. Alla tre pilarna måste kastas och den tredje pilen skall sitta innanför dubbelringen, poängsumman skall dessutom vara delbar med fem – annars är kastet ogiltigt.
 5. För att kunna avsluta spelet skall spelaren ha alla tre pilarna innanför dubbelringen samt en summa delbar med 5, exempel: Spelaren har samlat ihop 50 st femmor och behöver ytterligare 1 – då måste han kasta 3+1+1 eller 2+2+1, i valfri ordning.
 6. Först till 51 st femmor vinner.

Anders

Svårighetsgrad: 3 i skalan 1(låg)-5(hög).

 1. Spelet går i, bäst av, 5 set.
 2. Spelaren kastar 3 pilar mot vart och ett av de udda numren, i nummerordning. Avslutning med tre pilar på bulls ring.
 3. Poängberäkning: Som vid tävlingsspel.
 4. Träff i rätt, udda nummer ger pluspoäng.
 5. Träff i jämnt nummer eller fel udda nummer ger minuspoäng. Träff utanför dubbelringen ger minus 25 poäng. Träff i bulls eye ger minus 50 poäng.
 6. Vinnare är den som har högsta positiva poängen, eller om ingen har pluspoäng, den spelare som har minsta negativa poängen.

Friendship

Spelet går i valfritt antal set, 101 utan ingång.

 1. Spelarna middlar åt varandra.
 2. Spelarnas kastade poäng dras av på motspelarens protokoll.
 3. När endera spelaren får en dubbel (50, 40 eller lägre) kvar skall spelarna ta tillbaka sina egna protokoll och kasta för utgång på vanligt sätt.

 

Spärr 1

Man får ”tjocka” motspelaren högst tre gånger – från och med den fjärde tjocken läggs den kastade poängen till på det egna protokollet.

Spärr 2

Pilar utanför dubbelringen ger 25 poäng fram till dess att man har bytt tillbaka sina protokoll (”tjock” kan av taktikskäl användas för att skaffa sig själv en dubbel)-

POÄNG

Dubbelring = 2 x markerad poäng (yttre smala ringen)

Trippelringen = 3 x markerad poäng

Trippelringen = 3 x markerad poäng (mellersta smala ringen)

Bulls Ring = 25 poäng (innersta ringen, runt Bulls Eye)